Update Coronavirus

Beste leden, vrijwilligers en sponsoren,

Zo is het voetbalseizoen ineens afgelopen. Zeker niet op de manier zoals we dat graag hadden gezien. Wedstrijden, trainingen, gezelligheid in de kantine, het kan voorlopig niet. Maar belangrijker dan voetbal: de gezondheid van jou en je familie. Hopelijk lukt het iedereen die gezondheid te behouden, mochten de omstandigheden toch anders zijn wensen we je als bestuur veel sterkte toe.

Ook financieel gezien heeft het coronavirus impact op de club. We missen kantine-inkomsten maar de vaste lasten gaan wel door. We hebben een gelukkig een buffer en gaan aanspraak maken op de beschikbare regelingen, maar we willen je wel vragen ons juist nu te blijven steunen als (rustend) lid of sponsor.

Hoe lang het gaat duren weten we niet. We hopen op een andere manier het seizoen nog een keer af te kunnen sluiten, en anders gaan we met frisse moed het nieuwe seizoen in. Graag tot dan en in de tussentijd wensen we je veel sterkte in deze onzekere tijden.

Het bestuur

© 2021 v.v. SCR