Voetbalclubs MEC’07 en SCR herstellen verstandhouding

Voetbalclubs MEC’07 en SCR herstellen verstandhouding

De besturen van de voetbalclubs MEC’07 en SCR hebben door ondertekening van een convenant definitief een streep gezet onder de incidenten van afgelopen jaar. Beide voorzitters ondertekenden, onder toeziend oog van Burgemeester De Boer en Wethouder Keller van o.a. Sport, een verbindingsdocument waarin de clubs naar elkaar uitspreken zich in te spannen om weer te komen tot een gezonde, sportieve verstandhouding. De clubs betreuren de eind seizoen 2017/’18 plaats gevonden gebeurtenissen en noemen dit een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de club. Het toegepaste geweld wordt veroordeeld en dat er slachtoffers zijn gevallen wordt zeer betreurd.

Het geweldsincident van juni 2018 had veel impact en leidde tot emotionele en heftige reacties bij zowel beide clubs als binnen de locale gemeenschap waar de twee clubs onderdeel van zijn. Het gebeuren leidde o.a. tot het feit dat de KNVB afgelopen voetbalseizoen teams van beide clubs niet in competitieverband bij elkaar indeelde. Dit is vanaf dit voetbalseizoen 2019/’20 wel weer het geval is. Naar aanleiding van de ongeregeldheden vorig jaar werden beide clubs ook uitgenodigd voor gesprekken met het gemeentebestuur van de gemeente Buren. Intern zijn de clubs met de leden in gesprek gegaan en is het beleid wat betreft normen & waarden, sportiviteit, respect en fair play verduidelijkt c.q. aangescherpt.

Onder regie en begeleiding van een op verzoek ingeschakeld onafhankelijk verbindingsduo is door de besturen van beide clubs afgelopen maanden intensief gewerkt aan herstel van de relatie. Zaken als bv. aanleiding, het gebeuren zelf, gevolgen en reacties, optreden en handelswijze nadien zijn geëvalueerd. Ontstane gevoeligheden en verwijten zijn uitgesproken. De door het voorgevallene danig verstoorde verstandhouding is hersteld en een hectische periode is hiermee afgesloten. Bovendien zijn er voor de toekomst afspraken gemaakt. Beide clubbesturen realiseren zich dat een gezonde, sportieve relatie en samenwerking tussen alle clubs binnen de gemeente Buren niet alleen het belang van de club en de leden dient, maar ook goed is voor de voetbalsport en de locale gemeenschap binnen de gemeente Buren.

Jos van Rouwendaal, voorzitter van MEC’07, is verheugd en opgelucht dat beide clubs elkaar weer hebben gevonden. “Het was een intensieve periode die we nu gelukkig kunnen afsluiten. We werden gedwongen in de spiegel te kijken en hebben hier zeker van geleerd. Wat vooral belangrijk is dat het nu weer om het voetballen gaat en het sportieve aspect voorop staat. Ik kijk nu al uit naar de derby tussen beide clubs waar de sportieve rivaliteit centraal moet staan. En daarbij is geen plaats voor ongeregeldheden en excessen”, aldus de MEC’07 voorzitter. Frank van Egmond, voorzitter van SCR, sluit zich hierbij aan en is eveneens blij dat de lucht opgeklaard is en beide clubs tot elkaar zijn gekomen. “Het sportieve staat nu weer centraal en teams van beide clubs moeten gewoon lekker tegen elkaar kunnen voetballen in een vriendschappelijke sfeer zonder dat sprake is van allerlei randzaken”, aldus de SCR-voorzitter.

Jan de Boer, Burgemeester van Buren, complimenteert beide clubs met het doorlopen proces en de wijze waarop de verbroedering tot stand is gekomen. “De clubs hebben onze oproep ter harte genomen, zijn gezamenlijk aan de slag gegaan en hebben zich duidelijk naar elkaar uitgesproken. De manier waarop dit gebeurd is kan werkelijk een voorbeeld zijn voor de KNVB en heel Nederland. Voor een wedstrijd heb je twee teams nodig en hier hebben beide clubs een prestatie van formaat geleverd. En laat nu de bal het werk weer doen”, aldus de Burgemeester. Gerdjan Keller, Wethouder van o.a. Sportzaken, is eveneens ingenomen met het feit dat beide clubs een streep onder het verleden hebben gezet en de verhoudingen hersteld zijn. “Gezien de opgaven waarvoor we staan met de sport in deze gemeente is dit heel belangrijk. Gezamenlijk optrekken, collegiale samenwerking, open sfeer en vertrouwen zijn daarbij bepalende zaken. Bovendien past dit prima bij wat we graag zien als het gaat om een Veilig Sportklimaat en Sportiviteit & Respect”, aldus Wethouder Keller.

In dit voetbalseizoen 2019/’20 komen de eerste elftallen van beide clubs uit in de vierde klasse zondag. Voor 10 november a.s. staat de eerste onderlinge confrontatie gepland.

© 2021 v.v. SCR