Fusievoorstel SCR en BZS

Beste leden,

We leven nog steeds in bijzondere tijden, waarbij het veel te lang duurt voordat er weer ‘gewoon’ gevoetbald kan worden en een biertje gedronken kan worden in de kantine.

Ondertussen is het van belang dat we als bestuur vooruit blijven kijken. Niet alleen naar de periode na corona (hopelijk na de zomer), maar juist ook verder naar de toekomst van SCR. Op de ledenvergadering vorig jaar is het ook aangehaald, we zien het aantal spelende leden helaas elk jaar afnemen, en aanwas vanuit onderaf is lastig. Het dorp is aan het vergrijzen, jeugdige voetballers die er nog wel zijn trekken naar andere clubs omdat daar meer mogelijkheden liggen. Aan de andere kant zijn we blij met een trouwe groep spelers waar we ook komend seizoen twee elftallen uit kunnen samenstellen.

In het kader van verder vooruitkijken hebben we als bestuur contact gezocht met het bestuur van v.v. BZS uit Beusichem. Een grote, gezonde vereniging met een cultuur die aansluit bij waar we als SCR voor staan. We hebben de afgelopen periode goede gesprekken gevoerd om te kijken of er mogelijkheden zijn tot samenwerking. Tevens is bekeken of de samenwerking uiteindelijk mogelijk zou kunnen leiden tot een fusie.

Het voorstel houdt in dat SCR en BZS vanaf komend seizoen 2021/2022 actief gaan samenwerken. Hierbij moet je denken gebruik maken van elkaars velden als daar aanleiding voor is. Bijvoorbeeld dat we tijdens onderhoud of in de winter in Beusichem kunnen trainen, of andersom als BZS veldruimte tekort komt (met name op zaterdagen met de vele jeugdteams) dat er gebruik gemaakt kan worden van onze accommodatie. Ook kunnen er wellicht gezamenlijke activiteiten georganiseerd worden.

Deze samenwerking loopt vooruit op het voorstel tot een juridische fusie van beide clubs per 1 juli 2022. Dat betekent dat beide clubs vanaf die datum gezamenlijk doorgaan onder één nieuwe naam: v.v. BZR (voetbalvereniging Beusichem Zoelmond Rijswijk).

Alle teams zullen uitkomen voor die nieuwe vereniging en op termijn willen we toewerken naar één accommodatie. Gezien de omvang en de recente investeringen in het tweede kunstgrasveld heeft de locatie in Beusichem hiertoe de voorkeur. Dit zal echter niet gelijk 1 juli 2022 zijn, al is het maar om de praktische reden dat de accommodatie in Beusichem hier niet groot genoeg voor is, zowel qua velden als qua kleedkamers. Het bestuur van BZS is in gesprek met de gemeente Buren om hier een oplossing voor te vinden, en de accommodatie in Beusichem uit te breiden.

We realiseren ons dat de stap van een samenwerking naar een fusie heel concreet is, en de datum van 1 juli 2022 ook snel dichterbij komt. Toch vinden we het als bestuur van belang deze datum als stip op de horizon te zetten. Dit omdat een gelijkwaardige fusie van SCR en BZS voor beide clubs veel voordelen gaat geven, die we graag hierna en in de te plannen ledenvergadering toelichten.

v.v. SCR is op dit moment een gezonde vereniging, qua aantal leden, financieel gezien hebben we een buffer en onze accommodatie is in goede staat van onderhoud. De komende jaren zal het echter steeds lastiger worden om dit zo te houden. Als het gaat om het aantal teams bijvoorbeeld kan er een situatie ontstaan dat er over een paar jaar een aantal leden stoppen, en het niet meer lukt twee volwaardige teams samen te stellen. Dan is het in de nieuwe situatie mogelijk om samen met leden van BZS (waar hetzelfde kan spelen) een team te formeren, zodat iedereen kan blijven voetballen. Anders zijn leden die graag blijven voetballen, maar geen team meer hebben, bijna gedwongen om ook te stoppen of naar een andere club te gaan.

Ook financieel wordt het op termijn steeds lastiger met maar twee teams. Laten we voorop stellen gezegend te zijn met leden die trouw hun contributie betalen en een grote groep loyale sponsoren. Maar met het wegvallen van het eerste team zijn de kantine-inkomsten, een belangrijke derde inkomstenbron voor de club, al sterk gedaald. We vinden het niet fair om de contributie meermaals te verhogen en kunnen ook niet blijven aankloppen bij (dezelfde) sponsoren. De club heeft nu eenmaal relatief veel vaste lasten, waar het meeste op gaat aan het representatief houden van de accommodatie en het veldonderhoud.

Nu zou je kunnen denken “dat zien we dan over een paar jaar wel”, maar dat vinden we als bestuur niet passend. We willen juist de club tot in de verre toekomst draaiende houden, en voor alle leden een plek blijven bieden om onze favoriete sport te beoefenen. Naar onze mening geeft de voorgestelde fusie met BZS hier op termijn de beste invulling aan, ten behoeve van onze vereniging en alle leden.

Daarbij zien we dat de jeugd- en seniorenleden die afgelopen jaren om moverende redenen naar BZS zijn overgestapt goed in de club zijn opgenomen, en dat de culturen van de clubs goed op elkaar aansluiten. Hopelijk trekt de fusievereniging door de grotere mogelijkheden qua teams ook andere Rijswijkse leden (terug) die op dit moment bij andere verenigingen in de buurt voetballen. Er zal daarnaast voor de fusievereniging een gezamenlijk bestuur samengesteld worden met afvaardigingen uit beide clubs.

We hebben als besturen gezamenlijk een stappenplan uitgewerkt waar we jullie als leden uiteraard graag in meenemen. We proberen op korte termijn een ledenvergadering te organiseren zodat iedereen hierover mee kan praten. De definitieve uitnodiging volgt nog en is afhankelijk van de coronamaatregelen op dat moment, maar het voorstel is donderdagavond 24 juni 2021 een ledenvergadering te organiseren.

Met deze brief hebben we geprobeerd we de fusieplannen alvast goed uit te leggen en iedereen vanaf het begin hierin mee te nemen. We kunnen ons goed voorstellen dat bovenstaande tot vragen leidt. We vragen je die vooral te stellen, en je te wenden tot één van de bestuursleden.

Hopelijk tot snel op de ledenvergadering.

Het bestuur van v.v. SCR

© 2021 v.v. SCR